Mesai Hafta İçi: 10:00-18:00
E-posta: bilgi@webtasarim.biz.tr Teklif: 0850 304 43 93

Müşteri Satış Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmemiz

Sözleşmemiz

KULLANICI ve webtasarim.biz.tr bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR

webtasarim.biz.tr ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak veya kiralayacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

Sözleşmede Kullanılan Tanımlar

Hizmet: Reklam, Seo, Web Sitesi, Hosting, Domain Tescili, SSL, Destek hizmetlerinin tümüne verilen genel ad.
Domain: webtasarim.biz.tr, ornekalanadi.com vb. alan adlarını ifade eder.
Hosting: Alan adı barındırma hizmeti.
SSL: Web sitesi ile kullanıcı bilgisayarı arasındaki iletişimi güvenli hale getiren yazılımlardır.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

a) webtasarim.biz.tr website paketlerinde 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca webtasarim.biz.tr sunucularında kullanılmak üzere) kiralanması için webtasarim.biz.tr ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.

b) Sipariş esnasında belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.

c) Bu sözleşme 10 ana madde olarak düzenlenmiştir.

Bu sözleşme, Hizmet’nin satın alınması, kiralanması ve kullanılması sırasında webtasarim.biz.tr ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu sözleşme, KULLANICININ webtasarim.biz.tr sitesi üzerinden sipariş detaylarını mail ile bilgi@webtasarim.biz.tr adresine  göndermesi ile başlar ve KULLANICININ seçtiği domain adı altında Hizmet’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda kullanıcı Hizmet’ni Rimuut site yönetim panelinden veya webtasarim.biz.tr adresinden Kredi Kartı ile yenilemişse veya webtasarim.biz.tr site yönetiminin hesabına Hizmet tutarını yatırılarak webtasarim.biz.tr mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır.

4. ÜCRET VE ÖDEMELER

Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin kiralık fiyatı ücreti  bulunduğu ilgili sayfamızda belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu 30 gün içerisinde Hizmet aktif edilir ve bunun sonrasında KULLANICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Ücret, yıllık ödenmesi gereken domain, hosting, web sitesi, site içerik yönetim panelinin webtasarim.biz.tr sunucuları üzerinde bir yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir.

5. İPTAL SÜRECİ

KULLANICI web sitesi siparişinin iptalini bilgi@webtasarim.biz.tr adresinden talep edebilir. Eğer KULLANICI’nın farklı bir firmadan alınmış domaini mevcutsa sipariş iptal edilir. Domain de webtasarim.biz.tr aracılığı ile tescil edilmişse sipariş iptali işlemi yapılmaz. Kısmi iade gerçekleştirilir.

6. HİZMET

a) webtasarim.biz.tr tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.

b) KULLANICI Hizmet hizmeti alırken, webtasarim.biz.tr sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır.

c) Web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi, ilgili pakette belirtilmediği  takdirde KULLANICI tarafından yapılır.

ç) webtasarim.biz.tr, kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.

d) Uluslararası domain tescillerinde, ICANN,  onlinenic.com ve realtimeregister.com adreslerindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

e)Kullanıcı kiralamış olduğu website hizmetinin sadece içerik yönetim paneline erişim hakkına sahiptir, ftp, cpanel gibi diğer yönetim sistemlerini talep edemez.

7. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

a. KULLANICI, Hizmet’ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla Hizmet’ı üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.

b. KULLANICI, Hizmet’nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. KULLANICI, Hizmet içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda webtasarim.biz.tr hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

c. webtasarim.biz.tr, KULLANICININ hizmetine sunduğu Hizmet’nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.

d. KULLANICI, Hizmet’ne yönelik talep ettiği taktirde webtasarim.biz.tr talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.

e. Hizmet sadece webtasarim.biz.tr’ın belirlediği sunucularda yayınlanır. KULLANICI istediği başka bir sunucuda Hizmet’nin yayınlanmasını talep edemez.

f. webtasarim.biz.tr, sözleşme süresince KULLANICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.

g. KULLANICI, webtasarim.biz.tr web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. gibi illegal (yasal olmayan) içerikleri barındıramaz.

h. KULLANICI, Hizmet’ın en altında webtasarim.biz.tr’ın telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını (en fazla 10 punto büyüklüğünde) ve bu yazıya ve  webtasarim.biz.tr web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder.

i. webtasarim.biz.tr, Hizmet ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri ilgili kurum veya kişilerin e-posta veya telefon adreslerine bildirim aracılığıyla yapabilir, KULLANICI bunu kabul etmiş sayılır.

j. KULLANICI, webtasarim.biz.tr’ın sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. Günde en fazla 200 adet e-posta gönderebileceğini kabul eder.

k. webtasarim.biz.tr, KULLANICI’nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.

m. webtasarim.biz.tr’ın hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

n. webtasarim.biz.tr tarafından gönderilmiş e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, KULLANICIYA sunulan servis askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

KULLANICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Hizmet’ni yenileyemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.

KULLANICININ Hizmet’ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde webtasarim.biz.tr sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.

webtasarim.biz.tr, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimine en az 3 ay kala Rimuut ve diğer sistemler, e-posta ve telefon aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili veya mesajı gönderme hakkına sahiptir.  Hatırlatma mailinin veya mesajının teknik aksaklıklar nedeniyle KULLANICI’ya ulaşmamış olmasından dolayı KULLANICI, webtasarim.biz.tr’dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.

10. CEZA

Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Ankara mahkemelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.

×
Merhaba,
size nasıl yardımcı olabilirim